Кафедра компьютерного моделирования и дизайна

Донецкий национальный технический университет

Форма поиска

Языки

  • Русский
  • English

Курс "Комп'ютерний дизайн за галузями"

Харитонова В.В.
Ознайомлення студентів з основами композиції передбачено програмою, згідно з якою розглядаються теоретичні питання композиції, пояснюється процес роботи дизайнера щодо реалізації ідей пластичного та сюжетного задуму. Завданням дисципліни станове оволодіння навичками побудови цілісного витвору, всі складові якого гармонійно узгоджуються. Курс передбачає практичні заняття на яких закріплюються питання використання композиційних засобів та принципів побудови композиції (композиційний центр, акцент, оптична рівновага усіх елементів композиції та ін.). Ці знання нададуть змогу створювати нові зручні, естетично привабливі продукти та проекти.

Освіта в галузі комп'ютерного дизайну передбачає засвоєння студентом таких основних питань. Вивчення основних методів, принципів і прийомів композиційної організації. Графічна мова та візуальна культура. Креативність мислення і графічний дизайн. Поняття комунікативності - як однієї з найважливіших функцій сучасного комп'ютерного дизайну і її роль у сучасній культурі та проектної діяльності.

Об'єктами професійної діяльності є зразки інформаційних носіїв серед яких: різні види інтернет - ресурсів, інтерфейсів програмних продуктів і баз даних, инфографіка, та поліграфічна продукція, естетичні якості та конкурентоспроможність яких забезпечуються процесом дизайн-проектування, спрямованим на створення нових зразків за допомогою аналізу основних закономірностей розвитку дизайну в теоретичних, історичних, культурних, інженерно -технічних, творчих та інших аспектах.

Категория ресурса: 
ВложениеРазмер
Файл Composition.rar47.75 КБ
Файл Design.rar2.09 МБ