Кафедра компьютерного моделирования и дизайна

Донецкий национальный технический университет

Форма поиска

Языки

  • Русский
  • English

Курс "Геоінформаційні системи і технології"

Харитонов А.Ю.
ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ГЕОГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

1. Навчальна програма.
2. Робоча програма.
3. Навчальний посібник з теоретичної частини дисципліни.
4. Методичні вказівки до практичних занять.
5. Методичні вказівки до лабораторних занять.
6. Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів при виконанні індивідуальних завдань.
7. Пакет завдань до модульних контролів.
8. Критерії оцінювання знань студентів при проведенні контрольних заходів.
9. Перелік рекомендованої літератури.