Кафедра компьютерного моделирования и дизайна

Донецкий национальный технический университет

Форма поиска

Языки

  • Русский
  • English

ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Аватар пользователя Антон Эдгарович Родригес

7 червня об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.09 при Донецькому національному університеті за адресою 83001, Донецьк, пр. Театральний, 13 відбудеться публічний захист дисертації Родрігеса Заліпиніса Р.А. на тему "Підсистеми екологічного моніторингу для доступу до даних дистанційного зондування Землі, їх візуалізації та аналізу", що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – «Екологічна безпека»

Науковий керівник:
доктор технічних наук, професор
Аверін Геннадій Вікторович,
завідувач кафедри комп’ютерних систем моніторингу,
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор
Петрук Василь Григорович,
директор інституту екології та екологічної кібернетики,
завідувач кафедри екології та екологічної безпеки,
ДВНЗ «Вінницький національний технічний університет»
МОН України;

доктор технічних наук, професор
Каргін Анатолій Олексійович,
декан фізико-технічного факультету,
завідувач кафедри комп’ютерних технологій,
ДВНЗ «Донецький національний університет» МОН України.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
Автореферат розісланий 30 квітня 2013 р.