Department of Computer Modelling and Design

Donetsk National Technical University

Search form

Languages

  • Русский
  • English

Системний аналіз та інформаційні технології у науках про природу та суспільство

Цей збірник є першим випуском наукових праць факультету комп’ютерних наук і технологій ДонНТУ, який присвячено міждисциплінарним дослідженням у науках про природу та суспільство. Публікації охоплюють широке коло проблем – від фундаментальних питань системного аналізу до прикладних розробок у галузі інформаційних технологій. Матеріали збірки призначені для наукових співробітників, викладачів, інженерно- технічних працівників, аспірантів та студентів, наукові інтереси яких зосереджені в галузях системного аналізу, міждисциплінарних досліджень та інформаційних технологій.
http://ea.donntu.org:8080/jspui/handle/123456789/1704